Welkom

Novastoshnah


Wij zijn de 1ste FOS sea-scouts Lange Wapper van Antwerpen. Wij zijn aangesloten bij FOS Open Scouting, een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging.
De Lange Wapperbende zet samen koers uit naar Openheid – Respect – Avontuur & Fun – Familie(gevoel).

Nieuws

Enquete FOS Ontpopt

Beste ouders,

Lange Wapper volgt dit jaar het FOS Ontpopt traject bij onze koepel organisatie FOS Open Scouting. In dit traject zullen we samen op zoek gaan naar de sterkte punten en werkpunten van Lange Wapper. Om dit in kaart te brengen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk input verzamelen van alle betrokken partijen. We zijn ook geïnteresseerd in uw mening!

Wat moet u doen?

  1. Zorg dat je 10 minuten tijd hebt
  2. Open de volgende link: Enquête ouders
  3. Vul de vragen van de enquête in

Alle ingevulde enquêtes worden verwerkt door het FOS kantoor. Zij zullen volgend semester dan samen met ons aan de slag gaan met de feedback van de enquêtes.

Moesten er nog vragen zijn kunt u altijd een mailtje sturen naar master@langewapper.be.

Een stevige linker,
De eenheidsleiding

OPROEP VOOR OUD SCOUTS OF KINDEREN VAN OUD SCOUTS

Wie helpt ons aan scoutsherinneringen uit de oorlogsperiode WO II?

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog wil de stad Antwerpen een boek uitgeven met verhalen, herinneringen, foto's. De stad is dan ook op zoek naar specifieke scoutsverhalen uit die periode. Wie kan ons helpen?

Jullie mogen al het relevant materiaal overmaken aan oud scout Roger.Grignard@telenet.be liefst in pdf. Mocht dit niet lukken mag je steeds Rudi contacteren.

World Clean Up Day

Zaterdag 15/9 deden de welpen mee aan World Clean Up Day! Ze ruimden op en zorgden mee voor een iets properdere wereld!


Wat doe ik met het "Attest deelname jeugdvakantie" van de ziekenkas?

Met dit attest kan je bij bepaalde mutualiteiten en werkgevers een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kampgeld krijgen. Je kan ook een deel van het lidgeld terugbetaald krijgen.

Geef het formulier dat verkregen kan worden bij de mutualiteit af aan de (eenheids)leiding. Zij zorgen dat het formulier ingevuld en gehandtekend wordt. Je krijgt het ingevulde formulier dan terug.

Hoe geraak ik aan een "Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar"?

Je kan dit document terugvinden op onze website bij downloads.

Aanpassingen persoonlijke adresgegevens & mailadressen

Aanpassingen van adresgegevens en mailadressen mogen altijd worden doorgestuurd voor dit formulier:

Aanpassen gegevens

Onze Evenementen

Filmpjes
Onze sponsors

sponsor sponsor sponsor sponsor