Ga naar de inhoud

Steun Sea Scouts Lange Wapper

Om onze werking te realiseren, zijn giften voor Lange Wapper altijd welkom. U kan ons steunen door rechtsreeks een gift te storten op ons rekeningnummer. U kan ook een gift, voor ons bestemd, storten bij onze overkoepelende federatie, FOS. Vanaf €40 ontvangt u dan een attest en kan u 45% van deze gift terugtrekken via uw belasting. Verder kan u ons ook steunen door lid te worden van onze steunvzw Vriendenkring Lange Wapper.

Rechtsreekse gift

U stort op BE80 7331 6617 5477 met vermelding “Gift + familienaam”

Gift met fiscaal voordeel

U stort op BE66 2900 5081 0843 met boodschap “gift fos open scouting (lange wapper)”.

In februari van het volgend kalenderjaar ontvangt u een fiscaal attest van FOS, wanneer uw gift meer dan €40 bedraagt. Meerdere kleine giften in één kalenderjaar worden samen geteld.

Wordt lid van onze vzw “Vriendenkring Lange Wapper”

Door lid te worden van onze vzw houden wij u op de hoogte van onze evenementen en met uw lidgeld steunt u ook de werking van de vzw.
U stort €15 (of meer) op BE05 1440 5776 3075 met de mededeling “naam + familienaam + lid 2022”
Bekijk de organisatienota van onze vzw

Trooper

De organisatie Trooper steunt verenigingen door samenwerkingen te organiseren met allerhande webshops. Door eerst langs de Trooper website te passeren en dan naar een webshop te gaan, stort de webshop een kleine commissie aan onze vereniging. Belangrijk: de prijzen van de webshops veranderen natuurlijk niet wanneer je Trooper gebruikt! 

Hoe werkt het? Ga naar onze Trooper pagina en zoek naar de webshop waar u een aankoop wilt doen. Zo eenvoudig en gratis is het!