Opgelet

Sinds enkele jaren kent onze scoutsgroep een enorme groei. We kennen hierbij een grote instroom bij onze jongste takken, waarna deze kinderen dan doorstromen naar onze oudere en varende takken. Het is voor ons belangrijk om ons stijgend ledenaantal steeds goed in kaart te brengen en enkele jaren vooraf te denken of deze doorstroom haalbaar is. Voor ons is dit belangrijk om het aantal leden vs. aantal leiding te kunnen berekenen voor de takwerking en de spelkwaliteit te blijven garanderen, om het correcte aantal boten per varende tak in te kunnen inschatten om de veiligheid de garanderen etc. In het najaar 2016 zijn we dan ook met een oefening gestart om na te gaan hoe we als scoutsgroep met deze sterke groei moeten omgaan.

Na het maken van deze oefening hebben we beslist om (tijdelijk) geen nieuwe aanmeldingen aan te nemen zodat we eerst onze huidige wachtlijst kunnen wegwerken. We maken enkel een uitzondering voor broertjes/zusjes van reeds actieve leden, zij hebben voorrang op nieuwe leden.

Via onze website communiceren we verder over onze inschrijvingen voor nieuwe leden

Heb je vragen, kan je terecht bij de ledenadministratie of de master via of .