Nieuws

Grootse wafelverkoop

Als u nog extra strookjes nodig hebt voor de wafelverkoop kan u die hier vinden.

Opgepast: Centjes worden ontvangen bij de bestelling (en niet pas bij aflevering).

Zowel op 15/01 als op 22/01 zal Hilla, takouder van aspiranten, van 16u tot 18u aanwezig zijn op de basis om bestellingen in ontvangst te nemen. Omdat niet iedere tak op deze twee momenten aanwezig is, overloop ik even alle takken:

  • Zeehonden: op 22/01bestellingen binnenbrengen
  • Welpen: op 29/01 bestellingen binnenbrengen
  • Aspiranten: op 15/01bestellingen binnenbrengen
  • Juniors: op 15/01 bestellingen binnenbrengen of op 21/01 bij aanvang van de filmvergadering
  • Seniors: op 22/01 bestellingen binnenbrengen
Brief Strookjes Prakische afspraken

Toplichtje Januari/Februari

Het nieuwe toplichtje voor Januari en Februari 2017 staat nu online.

Filmpje over zeescouts in Antwerpen

Aan de rechterkant van deze pagina kan u het promofilmpje voor zeescouts van de stad Antwerpen vinden.

Wat doe ik met het "Attest deelname jeugdvakantie" van de ziekenkas?

Met dit attest kan je bij bepaalde mutualiteiten en werkgevers een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kampgeld krijgen. Je kan ook een deel van het lidgeld terugbetaald krijgen.

Geef het formulier af aan de (eenheids)leiding. Zij zorgen dat het formulier ingevuld en gehandtekend wordt. Je krijgt het ingevulde formulier dan terug.

Hoe geraak ik aan een "Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar"?

Je kan deze terugvinden op onze website bij downloads.

Aanpassingen persoonlijke adresgegevens & mailadressen

Aanpassingen van adresgegevens en mailadressen mogen altijd worden doorgestuurd voor dit formulier:

Aanpassen gegevens

Project Novastoshnah

Novastoshnah

Informatie over het bouwproject Novastoshnah kan u vinden op onze website:

Novastoshnah

Wat is FOS?

FOS logo

De Federatie voor Open Scoutisme is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging. Open Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding en heeft zonder naïef te zijn, een heel concreet doel voor ogen: kinderen en jongeren laten opgroeien in een democratische en rechtvaardige wereld. Open Scouting is er om jongeren een aantal waarden mee te geven: samenwerken, samenleven, verantwoordelijkheden nemen en voor andere ideeën openstaan. Onze waarden zijn internationaal gekend en bepalen mee de stijl van onze beweging. Eentje vind je niet overal terug: openheid. Dat is wat ons anders maakt, wat ons uniek maakt!

Openheid

FOS Open Scouting, niet zomaar "scouting", maar "Open Scouting"
Waarom? Dat bundelen we hieronder in vijf krachtlijnen:

  • Alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar zijn in onze groep welkom. Sociale afkomst, nationaliteit, geaardheid, fysieke of culturele verschillen mogen nooit een basis vormen om iemand te weigeren. Ook filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging zijn geen reden om iemand niet welkom te heten, zolang die principes verenigbaar zijn met onze visie op Open Scouting.
  • Openheid betekent dat een overtuiging nooit af is: je aanvaardt dat een andere mening gevolgen kan en mag hebben en je bent principieel altijd bereid je visie opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen.
  • Als Open Scouting willen we binnen onze werking een respectvolle dialoog over de verschillende vormen van spiritualiteit in onze maatschappij aanmoedigen. Deze confrontatie van ideeën je laat je toe je eigen spirituele keuzes te verrijken.
  • Onze openheid betekent niet dat we zomaar alles moeten aanvaarden. Open Scouting wil steeds de nadruk leggen op gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Wij komen op voor democratie, individuele vrijheid en (mede)menselijkheid. Zo bouwen wij met z'n allen aan een betere wereld.
  • Binnen onze federatie is openheid een begrip in beweging. Het is dan ook logisch dat wij op alle niveaus geregeld discussiëren over openheid en dat we hieruit conclusies durven trekken.

Onze Evenementen

Kampdata 2017

23-30/07 Zeehonden & Welpen - Oosterhout
15-26/07 Aspiranten - Numansdorp
15-31/07 Juniors - Numansdorp

Filmpjes
Onze sponsors

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor